AC6150 Download Drivers, Software

  • Aktualizováno
Tento článek není k dispozici ve vašem jazyce. Níže je uveden původní zdrojový jazyk.

Download drivers for Windows:

AC6150 Windows driver V10.1 M2 

Download drivers for Mac OS:

AC6150 Mac OS 10.14 up to 10.15

AC6150 Mac OS 11 up to 12 v1.6.0 

Since macOS Catalina, system requires the user to permit "Screen Recording" for DisplayLink driver to work properly.
After installing the .pkg file please check below link how to enable this function:

Macos-big-sur-11-screen-recording-permission